Президент на Републиката
брой: 59, от дата 26.7.2019 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.4


Указ № 170 за назначаване на Елеонора Димитрова Димитрова – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Народна република Бангладеш със седалище в Делхи, Република Индия

 

УКАЗ № 170
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Елеонора Димитрова Димитрова – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Народна република Бангладеш със седалище в Делхи, Република Индия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 17 юли 2019 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
5775