Президент на Републиката
брой: 51, от дата 28.6.2019 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.4


Указ № 148 за назначаване на Елеонора Димитрова Димитрова – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Малдиви със седалище в Делхи, Република Индия

 

УКАЗ № 148
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Елеонора Димитрова Димитрова – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Малдиви със седалище в Делхи, Република Индия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 21 юни 2019 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

4998