Президент на Републиката
брой: 43, от дата 31.5.2019 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 122 за назначаване на Петър Димитров Андонов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индонезия със седалище в Джакарта

 

УКАЗ № 122
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Петър Димитров Андонов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индонезия със седалище в Джакарта.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 17 май 2019 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
4029