Президент на Републиката
брой: 42, от дата 28.5.2019 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.15


Указ № 120 за назначаване на Петко Неделчев Драганов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Корея със седалище в Сеул

 

УКАЗ № 120
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Петко Неделчев Драганов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Корея със седалище в Сеул.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 17 май 2019 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
3957