Президент на Републиката
брой: 34, от дата 23.4.2019 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.15


Указ № 85 за назначаване на Младен Петров Червеняков за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Словения със седалище в Любляна

 

УКАЗ № 85
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Младен Петров Червеняков за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Словения със седалище в Любляна.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 17 април 2019 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
3102