Президент на Републиката
брой: 34, от дата 23.4.2019 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.14


Указ № 81 за назначаване на Димитър Михайлов Михайлов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Хашемитското кралство Йордания със седалище в Аман

 

УКАЗ № 81
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Димитър Михайлов Михайлов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Хашемитското кралство Йордания със седалище в Аман.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 17 април 2019 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
3098