Президент на републиката
брой: 28, от дата 5.4.2019 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.10


Указ № 67 за назначаване на Богдан Константинов Паташев – извънреден и пълномощен посланик на Република България при Светия престол, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България при Суверенния военен хоспиталиерен орден на Св. Йоан от Йерусалим, Родос и Малта със седалище във Ватикана

 

УКАЗ № 67
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Богдан Константинов Паташев – извънреден и пълномощен посланик на Република България при Светия престол, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България при Суверенния военен хоспиталиерен орден на Св. Йоан от Йерусалим, Родос и Малта със седалище във Ватикана.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 28 март 2019 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
2530