Президент на Републиката
брой: 24, от дата 22.3.2019 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.47


Указ № 53 за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 

УКАЗ № 53
На основание чл. 4, ал. 2 от Изборния кодекс
ПОСТАНОВЯВАМ:
Насрочвам избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Издаден в София на 19 март 2019 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
2077