Президент на Републиката
брой: 24, от дата 22.3.2019 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.47


Указ № 47 за награждаване на о. р. генерал-майор Александър Панайотов Александров с орден „За военна заслуга“ първа степен

 

УКАЗ № 47
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам о. р. генерал-майор Александър Панайотов Александров с орден „За военна заслуга“ първа степен за големите му заслуги за развитието и укрепването на въоръжените сили, за дългогодишната му и безупречна служба и за приноса му за националната сигурност на Република България.
Издаден в София на 13 март 2019 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
1956