Президент на Републиката
брой: 11, от дата 5.2.2019 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 14 за назначаване на Славена Красимирова Гергова – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Тунизийската република, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ислямска република Мавритания със седалище в гр. Тунис, Тунизийската република

 

УКАЗ № 14
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Славена Красимирова Гергова – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Тунизийската република, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ислямска република Мавритания със седалище в гр. Тунис, Тунизийската република.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 29 януари 2019 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
781