Президент на Републиката
брой: 8, от дата 25.1.2019 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 9 за назначаване на Тодор Христов Стоянов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Италианската република, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Малта със седалище в Рим, Италианската република

 

УКАЗ № 9
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Тодор Христов Стоянов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Италианската република, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Малта със седалище в Рим, Италианската репуб­лика.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 16 януари 2019 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
427