Народно събрание
брой: 9, от дата 27.1.2006 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.4


Решение за създаване на Временна комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България

 

РЕШЕНИЕ
за създаване на Временна комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България.
2. Временната комисия изпълнява функциите на водеща комисия по законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България.
3. Комисията се състои от 19 народни представители, от които 7 от Парламентарната група на Коалиция за България, 4 от Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори, 3 от Парламентарната група на Движение за права и свободи, един от Парламентарната група на Коалиция “Атака”, един от Парламентарната група на Обединени демократични сили, един от Парламентарната група на Демократи за силна България, един от Парламентарната група на Български народен съюз и един независим народен представител.
4. Избира за председател и членове на Временната комисия, както следва:
Председател:       Любен Андонов Корнезов.
Заместник-         
председатели:     Камелия Методиева Касабова,
                              Лютви Ахмед Местан,
                              Екатерина Иванова Михайлова,
                              Филип Димитров Димитров.
Членове:               Татяна Дончева Тотева,
                              Мая Божидарова Манолова,
                              Александър Стоянов Арабаджиев,
                              Георги Петков Близнашки,
                              Михаил Райков Миков,
                              Янаки Боянов Стоилов,
                              Анелия Йорданова Мингова,
                              Огнян Стефанов Герджиков,
                              Борислав Николов Ралчев,
                              Христо Дамянов Бисеров,
                              Ремзи Дурмуш Осман,
                              Борислав Иванов Българинов,
                              Марио Иванов Тагарински.
5. Решенията по същество се приемат с две трети от присъстващите народни представители.
Решенията по процедурни въпроси се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите народни представители.
6. В срок от седем дни Временната комисия предлага на Народното събрание правила за процедурата относно законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България.
7. Временната комисия се създава за срока на приемането, респективно отхвърлянето, на законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България.
Решението е прието от 40-то Народно събрание на 18 януари 2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание: Любен Корнезов

5383