Президент на Републиката
брой: 1, от дата 3.1.2019 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.20


Указ № 324 за назначаване на Григор Калинов Порожанов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Китайската народна република, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Корейската народно-демократична република със седалище в Пекин, Китайската народна република

 

УКАЗ № 324
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Григор Калинов Порожанов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Китайската народна република, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Корейската народно-демократична република със седалище в Пекин, Китайската народна република.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 28 декември 2018 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
11384