Президент на Републиката
брой: 106, от дата 21.12.2018 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.19


Указ № 303 за назначаване на Йордан Първанов Първанов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Чешката република със седалище в Прага

 

УКАЗ № 303
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Йордан Първанов Първанов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Чешката република със седалище в Прага.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 13 декември 2018 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
11121