Президент на Републиката
брой: 106, от дата 21.12.2018 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.19


Указ № 299 за назначаване на Боян Недялков Белев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ливанската република със седалище в Бейрут

 

УКАЗ № 299
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Боян Недялков Белев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ливанската република със седалище в Бейрут.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 12 декември 2018 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
11119