Президент на Републиката
брой: 105, от дата 18.12.2018 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.42


Указ № 294 за назначаване на Меглена Иванова Плугчиева-Александрова за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Черна гора със седалище в Подгорица

 

УКАЗ № 294
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Меглена Иванова Плугчиева-Александрова за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Черна гора със седалище в Подгорица.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 10 декември 2018 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
10994