Президент на Републиката
брой: 99, от дата 30.11.2018 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 276 за назначаване на Любомир Тодоров Тодоров за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Кипър със седалище в Никозия

 

УКАЗ № 276
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Любомир Тодоров Тодоров за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Кипър със седалище в Никозия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 23 ноември 2018 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
10504