Президент на Републиката
брой: 99, от дата 30.11.2018 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 274 за назначаване на Тодор Христов Стоянов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Италианската република със седалище в Рим

 

УКАЗ № 274
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Тодор Христов Стоянов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Италианската република със седалище в Рим.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 23 ноември 2018 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
10502