Президент на Републиката
брой: 95, от дата 16.11.2018 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 255 за назначаване на Маринела Милчева Петкова за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Социалистическа република Виетнам със седалище в Ханой

 

УКАЗ № 255
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Маринела Милчева Петкова за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Социалистическа република Виетнам със седалище в Ханой.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 7 ноември 2018 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
10085