Президент на републиката
брой: 2, от дата 6.1.2006 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 427 за назначаване на генерал-майор Красимир Петров Петров на длъжността директор на Национална служба “Гранична полиция” на Министерството на вътрешните работи

 

УКАЗ № 427
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 197 от Закона за Министерството на вътрешните работи
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам генерал-майор Красимир Петров Петров на длъжността директор на Национална служба “Гранична полиция” на Министерството на вътрешните работи.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на вътрешните работи.
Издаден в София на 27 декември 2005 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Сергей Станишев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Георги Петканов
128431