Президент на Републиката
брой: 36, от дата 27.4.2018 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 100 за удостояване на полковник Митко Стефанов Григоров с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 6 май 2018 г.

 

УКАЗ № 100
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Удостоявам полковник Митко Стефанов Григоров с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 6 май 2018 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 18 април 2018 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
4285