Президент на републиката
брой: 111, от дата 22.12.2003 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 535 за назначаване на полковник Илия Тодоров Илиев на длъжността директор на Национална служба „Полиция" на Министерството на вътрешните работи и за удостояването му със звание „генерал-майор" от Министерството на вътрешните работи

 

УКАЗ № 535
На основание чл. 98, т. 7 и чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 197 и чл. 203, ал. 2, т. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи
ПОСТАНОВЯВАМ:
1.    Назначавам полковник Илия Тодоров Илиев на длъжността директор на Национална служба „Полиция" на Министерството на вътрешните работи.
2.    Удостоявам полковник Илия Тодоров Илиев със звание „генерал-майор" от Министерството на вътрешните работи.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на вътрешните работи.
Издаден в София на 15 декември 2003 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Симеон Сакскобургготски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Антон Станков