Президент на републиката
брой: 1, от дата 3.1.2006 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 415 за назначаване на полковник Пламен Асенов Атанасов на длъжността командир на 13-а бронетанкова бригада

 

УКАЗ № 415
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам полковник Пламен Асенов Атанасов на длъжността командир на 13-а бронетанкова бригада.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 22 декември 2005 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Сергей Станишев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Георги Петканов
127551