Президент на републиката
брой: 98, от дата 7.11.2003 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.1


Указ № 483 за награждаване на проф. Хералд Цур Хаузен с орден „Мадарски конник" първа степен

 

УКАЗ № 483
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам проф. Хералд Цур Хаузен с орден „Мадарски конник" първа степен за особено големите му заслуги за развитието на българската наука.
Издаден в София на 28 октомври 2003 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър на външните работи: Соломон Паси
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Антон Станков