Президент на Републиката
брой: 54, от дата 5.7.2017 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.5


Указ № 142 за назначаване на полковник Васил Георгиев Събински на длъжността директор на дирекция „Комуникационни и информационни системи“ във Военния секретариат на Европейския съюз в Брюксел, Белгия, и удостояването му с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 1 август 2017 г.

 

УКАЗ № 142
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 19, т. 4 и чл. 146,т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
1. Назначавам полковник Васил Георгиев Събински на длъжността директор на дирекция „Комуникационни и информационни системи“ във Военния секретариат на Европейския съюз в Брюксел, Белгия, считано от 1 август 2017 г.
2. Удостоявам полковник Васил Георгиев Събински с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 1 август 2017 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 29 юни 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
4839