Президент на републиката
брой: 9, от дата 26.1.2017 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.15


Указ № 59 за разпускане на 43-то Народно събрание на 27 януари 2017 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г.

 

УКАЗ № 59
На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
1. Pазпускам 43-то Народно събрание на  27 януари 2017 г.
2. Насрочвам избори за Народно събрание на 26 март 2017 г.
Издаден в София на 24 януари 2017 г.
Президент на републиката:  Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Екатерина Захариева
729