Президент на републиката
брой: 9, от дата 26.1.2017 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.14


Указ № 58 за назначаване на служебно правителство

 

УКАЗ № 58
На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам служебно правителство от  27 януари 2017 г.:
Огнян Стефанов Герджиков за служебен министър-председател на Република България;
Илко Тодоров Семерджиев за служебен заместник министър-председател по социални политики и служебен министър на здравеопазването;
Стефан Динчев Янев за служебен заместник министър-председател по вътрешен ред и сигурност и служебен министър на отбраната;
Малина Валентинова Крумова за служебен заместник министър-председател по европейските фондове;
Деница Златкова Златева за служебен заместник министър-председател по подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС – 2018;
Пламен Димитров Узунов за служебен министър на вътрешните работи;
Кирил Миланов Ананиев за служебен министър на финансите;
Гълъб Спасов Донев за служебен министър на труда и социалната политика;
Спас Владимиров Попниколов за служебен министър на регионалното развитие и благоустройството;
Николай Денков Денков за служебен министър на образованието и науката;
Ради Драгнев Найденов за служебен министър на външните работи;
Мария Енчева Павлова за служебен министър на правосъдието;
Рашко Любомиров Младенов за служебен министър на културата;
Ирина Стойнова Костова за служебен министър на околната среда и водите;
Христо Георгиев Бозуков за служебен министър на земеделието и храните;
Христо Владимиров Алексиев за служебен министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
Теодор Венков Седларски за служебен министър на икономиката;
Николай Ангелов Павлов за служебен министър на енергетиката;
Стела Иванова Балтова за служебен министър на туризма;
Даниела Станимирова Дашева за служебен министър на младежта и спорта.
Издаден в София на 24 януари 2017 г.
Президент на републиката:  Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Екатерина Захариева
728