Президент на републиката
брой: 92, от дата 22.11.2016 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 359 за освобождаване на бригаден генерал Груди Иванов Ангелов от длъжността командир на 61-ва механизирана бригада, назначаването му на длъжността началник на Военна академия „Г. С. Раковски“ и удостояването му с висше офицерско звание „генерал-майор“

 


 


 

УКАЗ № 359
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
1. Освобождавам бригаден генерал Груди Иванов Ангелов от длъжността командир на 61-ва механизирана бригада.
2. Назначавам бригаден генерал Груди Иванов Ангелов на длъжността началник на Военна академия „Г. С. Раковски“.
3. Удостоявам бригаден генерал Груди Иванов Ангелов с висше офицерско звание „генерал-майор“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 8 ноември 2016 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Екатерина Захариева
9154