Президент на републиката
брой: 92, от дата 22.11.2016 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 358 за освобождаване на генерал-майор Тодор Цонев Дочев от длъжността началник на Военна академия „Г. С. Раковски“ и назначаването му на длъжността заместник-командващ на Съвместното командване на силите

 

УКАЗ № 358
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
1. Освобождавам генерал-майор Тодор Цонев Дочев от длъжността началник на Военна академия „Г. С. Раковски“.
2. Назначавам генерал-майор Тодор Цонев Дочев на длъжността заместник-командващ на Съвместното командване на силите.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 8 ноември 2016 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Екатерина Захариева
9153