Президент на републиката
брой: 61, от дата 8.7.2003 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.8


Указ № 272 за удостояване на полковник Богомил Георгиев Янев - директор на РДВР - Благоевград, със звание „генерал-майор" от Министерството на вътрешните работи

 

УКАЗ № 272
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 203, ал. 2, т. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи
ПОСТАНОВЯВАМ:
Удостоявам полковник Богомил Георгиев Янев - директор на РДВР - Благоевград, със звание „генерал-майор" от Министерството на вътрешните работи.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на вътрешните работи.
Издаден в София на 27 юни 2003 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Симеон Сакскобургготски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Антон Станков