Президент на републиката
брой: 61, от дата 8.7.2003 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.7


Указ № 270 за удостояване на полковник инж. Кирил Михайлов Войнов — директор на Национална служба „Пожарна и аварийна безопасност" — МВР, със звание „генерал-майор" от Министерството на вътрешните работи

 

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 270
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 203, ал. 2, т. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи
ПОСТАНОВЯВАМ:
Удостоявам полковник инж. Кирил Михайлов Войнов — директор на Национална служба „Пожарна и аварийна безопасност" — МВР, със звание „генерал-майор" от Министерството на вътрешните работи.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на вътрешните работи.
Издаден в София на 27 юни 2003 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Симеон Сакскобургготски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Антон Станков