Президент на републиката
брой: 65, от дата 19.8.2016 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.4


Указ № 279 за определяне на 6 ноември 2016 г. за дата на произвеждане на национален референдум с въпроси: „Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?“; „Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?“; „Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?“

 

УКАЗ № 279
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България, Решение на XLIII Народно събрание за произвеждане на национален референдум, прието на 12.05.2016 г., обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 37 от 17.05.2016 г., Решение № 9 на Конституционния съд на Република България от 28.07.2016 г., обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 60 от 2.08.2016 г., и чл. 14 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
ПОСТАНОВЯВАМ:
Определям 6 ноември 2016 г. за дата на произвеждане на национален референдум с въпроси: „Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?“; „Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?“; „Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?“.
Издаден в София на 8 август 2016 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Екатерина Захариева
6761