Народно събрание
брой: 61, от дата 5.8.2016 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.8


Решение относно Предложение за произвеждане на национален референдум, внесено от Инициативен комитет на 3 февруари 2016 г.

 

РЕШЕНИЕ
относно Предложение за произвеждане на национален референдум, внесено от Инициативен комитет на 3 февруари 2016 г.
Народното събрание, като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси и на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 10, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13, ал. 7 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
РЕШИ:
Отхвърля Предложението за произвеждане на национален референдум с въпроси:
1. Подкрепяте ли да се въведе регулация на пазара за горивата, така че да се гарантират по-ниски цени в бензиностанциите?
2. Подкрепяте ли да се премахне ограничението едно лице да може да открие не повече от 4 аптеки на територията на страната, за да стане пазарът по-конкурентен и да се намалят цените в аптеките?
3. Подкрепяте ли да отпадне напълно държавната субсидия за финансиране на политическите партии и коалиции?
4. Подкрепяте ли броят на народните представители да бъде намален от 240 на 120?
5. Подкрепяте ли да отпадне имунитетът на народните представители?
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 29 юли 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието: Екатерина Захариева
6298