Президент на републиката
брой: 53, от дата 12.7.2016 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 232 за удостояване на генерал-майор Пламен Асенов Атанасов с вис­ше офицерско звание „генерал-лейтенант“, считано от 30 октомври 2016 г.

 

УКАЗ № 232
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Удостоявам генерал-майор Пламен Асенов Атанасов с висше офицерско звание „генерал-лейтенант“, считано от 30 октомври 2016 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 1 юли 2016 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Екатерина Захариева
5506