Президент на републиката
брой: 42, от дата 9.5.2003 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.17


Указ № 142 за удостояване на бригаден генерал Пламен Иванов Студенков - директор на служба „Военна информация", с висше военно звание „генерал-майор"

 

УКАЗ № 142
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Удостоявам бригаден генерал Пламен Иванов Студенков - директор на служба „Военна информация", с висше военно звание „генерал-майор".
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 25 април 2003 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Симеон Сакскобургготски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Антон Станков