Президент на републиката
брой: 42, от дата 9.5.2003 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.16


Указ № 134 за освобождаване на бригаден адмирал Емил Иванов Люцканов от длъжността заместник-началник на Главния щаб на Военноморските сили по операциите, за назначаването му на длъжността началник на Главния щаб на Военноморските сили и за удостояването му с висше военно звание „контраадмирал"

 

УКАЗ № 134
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
1. Освобождавам бригаден адмирал Емил Иванов Люцканов от длъжността заместник-началник на Главния щаб на Военноморските сили по операциите.
2. Назначавам бригаден адмирал Емил Иванов Люцканов на длъжността началник на Главния щаб на Военноморските сили.
3. Удостоявам бригаден адмирал Емил Иванов Люцканов с висше военно звание „контраадмирал".
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 25 април 2003 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Симеон Сакскобургготски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Антон Станков