Президент на републиката
брой: 42, от дата 9.5.2003 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.15


Указ № 132 за освобождаване на бригаден генерал Динчо Иванов Карамунчев от длъжността командир на корпус „Противовъздушна отбрана" и за назначаването му на длъжността командир на Командване „Противовъздушна отбрана"

 

УКАЗ № 132
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
1. Освобождавам бригаден генерал Динчо Иванов Карамунчев от длъжността командир на корпус „Противовъздушна отбрана".
2. Назначавам бригаден генерал Динчо Иванов Карамунчев на длъжността командир на Командване „Противовъздушна отбрана".
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 25 април 2003 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Симеон Сакскобургготски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Антон Станков