Президент на републиката
брой: 32, от дата 22.4.2016 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.14


Указ № 99 за награждаване на г-н Анджей Дуда – президент на Република Полша, с орден „Стара планина“ с лента

 

УКАЗ № 99
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам г-н Анджей Дудапрезидент на Република Полша, с орден „Стара планина“ с лента за изключително големите му заслуги за развитието на българо-полските отношения.
Издаден в София на 14 април 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Даниел Митов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
2978