Президент на Републиката
брой: 22, от дата 16.3.2021 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.4


Указ № 86 за награждаване на акад. Васил Стоянов Сгурев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие

 

УКАЗ № 86
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам акад. Васил Стоянов Сгурев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие за неговите особено значими заслуги за развитието на електрониката, роботиката и информационните технологии.
Издаден в София на 9 март 2021 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Десислава Ахладова
1540