Народно събрание
брой: 111, от дата 31.12.2021 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.14


Решение за избиране на Комисия по туризъм

 

РЕШЕНИЕ
за избиране на Комисия по туризъм
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 24, чл. 18, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по туризъм се състои от 17 народни представители, от които 5 от Парламентарната група „Продължаваме Промяната“, 4 от Парламентарната група на ГЕРБ-СДС, 2 от Парламентарната група „Движение за права и свободи“, 2 от Парламентарната група „БСП за България“, 2 от Парламентарната група „Има такъв народ“, 1 от Парламентарната група на „Демократична България“ и 1 от Парламентарната група на партия „Възраждане“.
2. Избира за членове на комисията:
Илин Павлинов Димитров
Снежана Великова Апостолова
Димитър Михайлов Ташев
Георги Николаев Стамов
Богомил Иванов Петков
Николина Панайотова Ангелкова
Любен Любенов Дилов
Димитър Стойков Николов
Красен Кирилов Кралев
Небие Исмет Кабак
Рамадан Байрам Аталай
Вяра Емилова Йорданова
Георги Страхилов Свиленски
Ивайло Христов Христов
Иван Руменов Клисурски
Васил Петров Зашкев
Цончо Томов Ганев
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство на комисията в състав:
Председател: Илин Павлинов Димитров
Заместник-председатели: Снежана Великова Апостолова
Николина Панайотова Ангелкова
Вяра Емилова Йорданова
Цончо Томов Ганев
Решението е прието от 47-ото Народно събрание на 22 декември 2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Никола Минчев
8103