Министерски съвет
брой: 97, от дата 21.11.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.6


Решение № 804 от 17 ноември 2023 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от Източноправославното, през 2024 г.

 

РЕШЕНИЕ № 804 ОТ 17 НОЕМВРИ 2023 Г.
за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от Източноправославното, през 2024 г.
На основание чл. 173, ал. 3 от Кодекса на труда
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Определя следните дни от 2024 г. за религиозни празници на вероизповеданията, различни от Източноправославното, за които се ползва платен или неплатен годишен отпуск при условията на чл. 173, ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 57, ал. 5 от Закона за държавния служител:
1. За Католическата църква в България:
а) Вторият ден на Великден – 1 април;
б) „Св. Апостоли Петър и Павел“ – 29 юни;
в) „Всички Светии“ – 1 ноември;
г) Непорочното зачатие на Св. Богородица – 8 декември.
2. За Мюсюлманското вероизповедание:
а) Рамазан байрам – 9, 10 и 11 април;
б) Курбан байрам – 14 и 17 юни;
в) Рождението на Мухаммед (с.а.с) (Мевлид) – 14 септември.
3. За Религиозната общност на евреите в България:
а) Песах – 23, 24, 29 и 30 април;
б) Рош Ашана – 3 и 4 октомври.
4. За Арменската апостолическа православна света църква:
а) Рождество Христово – 6 януари;
б) Възкресение Христово – 31 март;
в) Възнесение Господне – 9 май;
г) Петдесетница – 19 май;
д) Преображение Господне – 7 юли;
е) Успение Богородично – 18 август.
5. За общество „Бяло братство“:
а) Ден на пролетното равноденствие – 22 март;
б) Рождението на Учителя Петър Дънов – 12 юли;
в) Съборни дни – 19, 20 и 21 август;
г) Денят на Учителя – 27 декември.
6. За църквите на адвентистите от седмия ден – шест съботни дни, ако според трудовото или служебното им правоотношение са задължени да работят в тези дни.
7. Будистка общност „Карма Кагю“ – България – Весак (ден на раждане, просветление и паранирвана на Буда Шакямуни) – 23 май.
8. Свидетели на Йехова в България:
а) Възпоменанието на смъртта на Исус Христос – 24 март;
б) Конгресни дни – 8, 9, 10, 11 и 12 август.
9. За евангелските църкви – ден на Реформацията – 31 октомври.
10. Бахайска общност в България:
а) Ноу-Руз – 21 март;
б) Резван – 21 април;
в) Декларацията на Баб – 24 май;
г) Възнесението на Бахаулла – 29 май;
д) Мъченическата смърт на Баб – 10 юли;
е) Рождението на Бахаулла – 17 октомври.
11. Будистка общност в България:
а) Махаянска Нова година – 25 януари;
б) Лосар – Тибетска Нова година – 10 февруари;
в) Паранирвана – Преминаване в Нирвана – 15 февруари;
г) Весак – Раждането и Просветлението на Буда – 23 май;
д) Денят Бодхи – Ден на Свещеното дърво – 8 декември.
Министър-председател: Николай Денков
Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева
8352