Президент на Републиката
брой: 97, от дата 21.11.2023 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 201 за награждаване на г-н Дун Сяодзюн – извънреден и пълномощен посланик на Китайската народна република в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен

 

УКАЗ № 201
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам г-н Дун Сяодзюн – извънреден и пълномощен посланик на Китайската народна република в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен за особено големите му заслуги за развитието и задълбочаването на двустранните отношения между Република България и Китайската народна република.
Издаден в София на 15 ноември 2023 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър на външните работи: Мария Габриел
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Атанас Славов
8337