Президент на Републиката
брой: 97, от дата 21.11.2023 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 198 за награждаване на Никола Борисов Караиванов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен

 

УКАЗ № 198
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам Никола Борисов Караиванов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен за неговата просветителска дейност за българската диаспора в Украйна и големите му заслуги в областта на образованието и културата.
Издаден в София на 13 ноември 2023 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Николай Денков
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Атанас Славов
8336