Президент на Републиката
брой: 65, от дата 12.8.2022 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 227 за награждаване на г-жа Андреа Вике – извънреден и пълномощен посланик на Република Австрия в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен

 

УКАЗ № 227
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам г-жа Андреа Вике – извънреден и пълномощен посланик на Република Австрия в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен за нейните заслуги за укрепването и развитието на българо-австрийските отношения.
Издаден в София на 4 август 2022 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър на външните работи: Николай Милков
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Крум Зарков
4997