Президент на Републиката
брой: 8, от дата 29.1.2021 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 11 за назначаване на Васил Павлов Петков за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Словашката република със седалище в Братислава

 

УКАЗ № 11
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Васил Павлов Петков за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Словашката република със седалище в Братислава.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 15 януари 2021 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
434