Президент на Републиката
брой: 36, от дата 3.5.2019 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 101 за назначаване на полковник Деян Дешков Дешков на длъжността „Командир на 61-ва механизирана бригада“ и удостояването му с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 1 юни 2019 г.

 

УКАЗ № 101
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
1. Назначавам полковник Деян Дешков Дешков на длъжността „Командир на 61-ва механизирана бригада“, считано от 1 юни 2019 г.
2. Удостоявам полковник Деян Дешков Дешков с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 1 юни 2019 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 30 април 2019 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
3341