Централна избирателна комисия
брой: 30, от дата 13.4.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.165


Решение № 2444-НС от 11 април 2021 г. относно обявяване на Антон Йорданов Адамов за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в Четиридесет и петото Народно събрание

 

РЕШЕНИЕ № 2444-НС от 11 април 2021 г.
относно обявяване на Антон Йорданов Адамов за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в Четиридесет и петото Народно събрание
Постъпило е заявление с вх. № НС-10-226/10.04.2021 г. от Николай Стефанов Радулов – регистриран кандидат за народен представител от кандидатската листа на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в Двадесет и четвърти изборен район – София, с което иска да бъде заличен от кандидатската листа на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ и да не бъде обявен за избран за народен представител в Двадесети и четвърти изборен район – София.
С Решение № 2438-НС от 9 април 2021 г. Николай Стефанов Радулов е обявен за избран за народен представител партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в Двадесет и четвърти изборен район – София. Подаденото заявление следва да се счита като заявление от Николай Стефанов Радулов да не бъде обявен за избран за народен представител и да не встъпи в правомощията си, тъй като същото е подадено след приемането на Решение № 2438-НС от 9 април 2021 г. на ЦИК, поради което следва да се обяви следващият кандидат в листата за избран.
Въз основа на подаденото заявление от Николай Стефанов Радулов същият следва да бъде заличен от листата на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в Двадесет и четвърти изборен район – София.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, Антон Йорданов Адамов, ЕГН …, под № 3 от листата на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в Двадесет и четвърти изборен район – София, на мястото на Николай Стефанов Радулов.
Председател: Александър Андреев
Секретар: Севинч Солакова
2288