Централна избирателна комисия
брой: 30, от дата 13.4.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.164


Решение № 2442-НС от 11 април 2021 г. относно обявяване на Александър Велиславов Тодоров за народен представител в Петнадесети изборен район – Плевенски, в Четиридесет и петото Народно събрание

 

РЕШЕНИЕ № 2442-НС от 11 април 2021 г.
относно обявяване на Александър Велиславов Тодоров за народен представител в Петнадесети изборен район – Плевенски, в Четиридесет и петото Народно събрание
Постъпило е заявление с вх. № НС-10-214/09.04.2021 г. от Юлия Георгиева Чортленева – регистриран кандидат за народен представител от кандидатската листа на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в Петнадесети изборен район – Плевенски, с което иска да бъде заличена от кандидатската листа на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ и да не бъде обявена за избрана за народен представител в Петнадесети изборен район – Плевенски.
С Решение № 2438-НС от 9 април 2021 г. Юлия Георгиева Чортленева е обявена за избрана за народен представител от партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в Петнадесети изборен район – Плевенски. Подаденото заявление следва да се счита като заявление от Юлия Георгиева Чортленева да не бъде обявена за избрана за народен представител и да не встъпи в правомощията си, тъй като същото е подадено след приемането на Решение № 2438-НС от 9 април 2021 г. на ЦИК, поради което следва да се обяви следващият кандидат в листата за избран.
Въз основа на подаденото заявление от Юлия Георгиева Чортленева същата следва да бъде заличена от листата на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в Петнадесети изборен район – Плевенски.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за народен представител от Петнадесети изборен район – Плевенски, Александър Велиславов Тодоров, ЕГН …, под № 4 от листата на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в Петнадесети изборен район – Плевенски, на мястото на Юлия Георгиева Чортленева.
Председател: Александър Андреев
Секретар: Севинч Солакова
2286