Централна избирателна комисия
брой: 30, от дата 13.4.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.162


Решение № 2441-НС от 11 април 2021 г. относно обявяване на избрани народни представители в Четиридесет и петото Народно събрание по реда на чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс

 

РЕШЕНИЕ № 2441-НС от 11 април 2021 г.
относно обявяване на избрани народни представители в Четиридесет и петото Народно събрание по реда на чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс
Постъпили са заявления от народни представители по чл. 299, ал. 1 от Изборния кодекс, както следва:
1. от Николай Димитров Хаджигенов, ЕГН …, с вх. № НС-11-76 от 09.04.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! в Двадесет и пети изборен район – София;
2. от Корнелия Петрова Нинова, ЕГН …, с вх. № НС-10-201 от 09.04.2021 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на БСП за България в Двадесет и пети изборен район – София;
3. от Атанас Петров Атанасов, ЕГН …, с вх. № НС-11-77 от 09.04.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) в Двадесет и трети изборен район – София;
4. от Йордан Кирилов Цонев, ЕГН …, с вх. № НС-10-220 от 09.04.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на Движение за права и свободи – ДПС в Шести изборен район – Врачански;
5. от Мустафа Сали Карадайъ, ЕГН …, с вх. № НС-10-218 от 09.04.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на Движение за права и свободи – ДПС в Тридесети изборен район – Шуменски;
6. от Халил Реджепов Летифов, ЕГН …, с вх. № НС-10-219 от 09.04.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на Движение за права и свободи – ДПС в Първи изборен район – Благоевградски;
7. от Филип Маринов Станев, ЕГН …, с вх. № НС-10-207 от 09.04.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Двадесет и пети изборен район – София;
8. от Драгомир Стефанов Петров, ЕГН …, с вх. № НС-10-217 от 09.04.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Осемнадесети изборен район – Разградски;
9. от Станислав Тодоров Трифонов, ЕГН …, с вх. № НС-10-210 от 09.04.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски;
10. от Георги Станчев Георгиев, ЕГН …, с вх. № НС-10-216 от 09.04.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Двадесет и шести изборен район – Софийски;
11. от Станислав Светозаров Балабанов, ЕГН …, с вх. № НС-10-215 от 09.04.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Единадесети изборен район – Ловешки;
12. от Тошко Йорданов Хаджитодоров, ЕГН …, с вх. № НС-10-213 от 09.04.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Шестнадесети изборен район – Пловдив;
13. от Ивайло Ванев Вълчев, ЕГН …, с вх. № НС-10-212 от 09.04.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД във Втори изборен район – Бургаски;
14. от Андрей Иванов Чорбанов, ЕГН …, с вх. № НС-10-211 от 09.04.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Двадесет и трети изборен район – София;
15. от Виктория Димитрова Василева, ЕГН …, с вх. № НС-10-209 от 09.04.2021 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Двадесет и шести изборен район – Софийски. В срока по чл. 299, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс е постъпило допълнително заявление от Виктория Димитрова Василева с вх. № НС-10-209\1 от 10.04.2021 г., с което моли да не бъде взимано предвид предходното й заявление, с което иска да бъде обявена за избрана в Двадесет и шести изборен район – Софийски, и да остане избрана в Десети изборен район – Кюстендилски;
16. от Любомир Антонов Каримански, ЕГН …, с вх. № НС-10-208 от 09.04.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Трети изборен район – Варненски;
17. от Красимир Георгиев Вълчев, ЕГН .., с вх. № НС-10-206 от 09.04.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ГЕРБ-СДС в Тридесети изборен район – Шуменски;
18. от Красен Кирилов Кралев, ЕГН …, с вх. № НС-10-205 от 09.04.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ГЕРБ-СДС в Деветнадесети изборен район – Русенски;
19. от Росен Димитров Желязков, ЕГН …, с вх. № НС-10-204 от 09.04.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ГЕРБ-СДС в Двадесет и четвърти изборен район – София;
20. от Костадин Георгиев Ангелов, ЕГН …, с вх. № НС-10-203 от 09.04.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ГЕРБ-СДС в Четвърти изборен район – Великотърновски;
21. от Христо Любомиров Иванов, ЕГН …, с вх. № НС-11-79 от 09.04.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) в Двадесет и пети изборен район – София;
22. от Александър Димитров Симидчиев, ЕГН …, с вх. № НС-11-78 от 09.04.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) в Двадесет и шести изборен район – Софийски;
23. от Ивайло Николаев Мирчев, ЕГН …, с вх. № НС-11-80 от 09.04.2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) в Двадесет и четвърти изборен район – София;
24. от Мая Божидарова Манолова-Найденова, ЕГН …, с вх. № НС-11-81 от 09.04.2021 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! в Двадесет и трети изборен район – София.
С оглед на изложеното и на основание чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс, Решение № 2438-НС от 9 април 2021 г., допълнено с Решение № 2440-НС от 11 април 2021 г., и Решение № 2437-НС от 9 април 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избрани за народни представители в Четиридесет и петото Народно събрание, както следва:
1. Стоян Костадинов Стоев, ЕГН …, от листата на ГЕРБ-СДС в Първи изборен район – Благоевградски;
2. Елхан Мехмедов Кълков, ЕГН …, от листата на Движение за права и свободи – ДПС в Първи изборен район – Благоевградски;
3. Иван Йорданов Димитров, ЕГН …, от листата на ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) в Първи изборен район – Благоевградски;
4. Димитър Георгиев Найденов, ЕГН …, от листата на ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) във Втори изборен район – Бургаски;
5. Павел Алексеев Христов, ЕГН …, от листата на ГЕРБ-СДС в Трети изборен район – Варненски;
6. Владимир Славчев Вълев, ЕГН …, от листата на ГЕРБ-СДС в Трети изборен район – Варненски;
7. Кирил Сашев Симеонов, ЕГН …, от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Трети изборен район – Варненски;
8. Христо Михайлов Дочев, ЕГН …, от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Четвърти изборен район – Великотърновски;
9. Иван Василев Хиновски, ЕГН …, от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Шести изборен район – Врачански;
10. Деляна Валериева Пешева, ЕГН …, от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Седми изборен район – Габровски;
11. Адлен Шукри Шевкед, ЕГН …, от листата на Движение за права и свободи – ДПС в Девети изборен район – Кърджалийски;
12. Светослав Георгиев Георгиев, ЕГН …, от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Тринадесети изборен район – Пазарджишки;
13. Иван Богомилов Петков, ЕГН …, от листата на БСП за България в Шестнадесети изборен район – Пловдив;
14. Ивайло Пеев Старибратов, ЕГН …, от листата на ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) в Шестнадесети изборен район – Пловдив;
15. Мария Василева Капон, ЕГН …, от листата на ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! в Шестнадесети изборен район – Пловдив;
16. Лъчезар Иванов Бакърджиев, ЕГН …, от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Седемнадесети изборен район – Пловдивски;
17. Петър Христов Димитров, ЕГН …, от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Двадесети изборен район – Силистренски;
18. Бонка Сергеева Василева, ЕГН …, от листата на ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) в Двадесет и пети изборен район – София;
19. Никола Христов Кръстев, ЕГН …, от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Двадесет и шести изборен район – Софийски;
20. Лъчезар Димитров Борисов, ЕГН …, от листата на ГЕРБ-СДС в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски;
21. Тунджай Рамадан Йозтюрк, ЕГН …, от листата на Движение за права и свободи – ДПС в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски;
22. Светослав Бончев Колев, ЕГН …, от листата на ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски;
23. Силви Кирилов Петров, ЕГН …, от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Двадесет и девети изборен район – Хасковски;
24. Златомира Димитрова Карагеоргиева-Мострова, ЕГН …, от листата на ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД в Тридесет и първи изборен район – Ямболски.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.
Председател: Александър Андреев
Секретар: Севинч Солакова
Зам.-председатели:
Кристина Стефанова
Силва Дюкенджиева
Таня Йосифова
                                                                  Членове:

Бойчо Арнаудов
Катя Иванова
Георги Баханов
Мария Бойкинова
Димитър Димитров
Мирослав Джеров
Емил Войнов
Николай Николов
Ивайло Ивков
Силвия Стойчева
Йорданка Ганчева
Таня Цанева
 
Цветанка Георгиева

2285