Централна избирателна комисия
брой: 30, от дата 13.4.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.162


Решение № 2440-НС от 11 април 2021 г. относно допълване на Решение № 2438-НС от 9 април 2021 г. относно обявяване на избраните народни представители в Четиридесет и петото Народно събрание

 

РЕШЕНИЕ № 2440-НС от 11 април 2021 г.
относно допълване на Решение № 2438-НС от 9 април 2021 г. относно обявяване на избраните народни представители в Четиридесет и петото Народно събрание
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 298, чл. 299, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 2437-НС от 9 април 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Допълва обявените в т. 2 на Решение № 2438-НС от 9 април 2021 г. на ЦИК кандидати, избрани в два изборни района, както следва:

Партия/ Коалиция
Име, презиме и фамилия
ЕГН
Изборни райони
ДЕМОКРАТИЧНА
БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
Ивайло Николаев Мирчев
 
Втори изборен район – Бургаски
Двадесет и четвърти изборен район – София
ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!
Мая
Божидарова Манолова- Найденова
 
Двадесет и трети изборен район – София
Двадесет и седми изборен район – Старозагорски

 
Решението да се обнародва незабавно в „Държавен вестник“.
Председател: Александър Андреев
Секретар: Севинч Солакова
Зам.-председатели:
Кристина Стефанова
Силва Дюкенджиева
Таня Йосифова
                                                                                Членове:

Бойчо Арнаудов
Катя Иванова
Георги Баханов
Мария Бойкинова
Димитър Димитров
Мирослав Джеров
Емил Войнов
Николай Николов
Ивайло Ивков
Силвия Стойчева
Йорданка Ганчева
Таня Цанева
 
Цветанка Георгиева

2284